Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Doha Büyükelçiliği 08.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile
gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanımamahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin GümrükTebliği çerçevesinde yürütülmektedir. Bahsekonu tebliğ metnine aşağıda yer verilen bağlantıdan ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm

Pazar - Perşembe

08:00 - 16:00

08:00 - 12:00
9.2.2016 Katar Milli Spor Günü
5.7.2016 7.7.2016 Ramazan Bayramı
12.9.2016 15.9.2016 Kurban Bayramı
18.12.2016 Katar Milli Günü