Ağustos 2014 Celbinde Silâhaltına Alınacak Yedek Subay Aday Adaylarına Ait Trt Duyurusu

Doha Büyükelçiliği 04.07.2014

1. Ağustos 2014 celbinde silâhaltına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2014 yedek subay celbinde 1'inci grup yedek subay nitelik listesine;

a. 2013/8 ve 2013/09'uncu grup olarak yoklaması yapılan yükümlüler,

b. 1978 ve daha yaşlı doğumlulardan 15 mayıs 2014 (dâhil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar,

c. 15 mayıs 2014 tarihine kadar erken sevk müracaatında bulunulup, kabul edilenler,

ç. Askerlik hizmetini 12 aylık erbaş/er statüsüyle yapmakta iken dört yıllık fakülte veya yüksek okul bitirerek istekleri üzerine geçici terhis edilenlerden, terhis belgeleri 15 mayıs 2014 (dâhil) tarihine kadar askerlik şubesi başkanlığına ulaşmış ve bu tarihe kadar “karar tadili nedeniyle terhis” olarak askerlik şubesince kayıtlarına işlenmiş olanlar,

d. Tabi olduğu grupları sevk edilmiş olanlardan dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından 15 mayıs 2014 (dâhil) tarihine kadar çıkartılanlar,

e. Daha önceki celp dönemlerinde sevke tabi iken; yasal mazeretleri nedeniyle sevk edilmeyenler ile sevk tehir süreleri 15 mayıs 2014 (dâhil) tarihine kadar sona eren/iptal edilenler

f. Daha önceki celp dönemlerinden;

(1) bakaya olarak arananlar (sınıf ve tertibatı olmayan),

(2) haklarında askerlik şubesi başkanlıkları tarafından il/ilçe idare kurullarına idari para cezası teklifi yapılmış olanlar,

(3) bakaya suçundan mahkemesi devam edenler,

(4) yargılanmaları sonucu bakaya suçundan haklarında "beraat" veya "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilen veya yedek subaylığı kaybettirmeyecek şekilde ceza alanlar, yedek subay nitelik listesine alınacaktır.

3. 31 mayis 2014 tarihindeki 2'nci grup ynl'ye;

a. Yoklamasi yapildiktan sonra erken sevk talebinde bulunanlar,

b. Ertelemesi biten yükümlülerden silah altina alinmak için şahsen veya posta ile askerlik şubesi başkanliğina müracaat edenler,

c. Ertelemesi iptal edilenler, alinacaktir.

4. 1111 sayılı askerlik kanununun 47'nci maddesi gereği sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitimini takip eden tarihte askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir. İşlemlerini tamamlattıranlar müteakip celpte sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. İstirahat süresinin bitiminde askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

5. Ağustos 2014 yedek subay celbinde;

a. Bakayalar ve yoklamasını yaptıran yükümlülerden erken sevki kabul edilenler ile daha önce yoklama işlemleri yapılıp yasal erteli olan (1111-36, 35/g, vb.) Yükümlüler askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek ertelemeden feragat/iptal edilen ve yedek subay nitelik listesine alınanlardan 16 şubat 2014 ile 30 haziran 2014 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptıranlar,

b. Yedek subay nitelik listesine alınan diğer yükümlülerden 01-30 haziran 2014 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edenler,

c. E-devlet kapısından yayımlanan sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurarak posta veya belgegeçer ile yurt dışı temsilciliklerimize gönderen veya şahsen yurt dışı temsilciliklerine müracaat eden yükümlülerin sevk öncesi hazırlık işlemlerine ait evrakı, yurt dışı temsilcilikleri tarafından 30 haziran 2014 tarihine kadar askerlik şubesi başkanlığına ulaşanlar msb tarafından sınıflandırılarak sevk edilecektir.

6. 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen yasal mazeretleri olmadan 01-30 haziran 2014 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeyenler (erken sevk müracatında bulunanlar hariç) bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Ayrıca, e-devlet üzerindeki sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmalarını müteakiben bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri, işlemlerinin kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır.

7. Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubelerine gelirken lisans diploması, not döküm belgesi (transkript), akademisyenlik belgesi (varsa), öğretmen bildirim çizelgesi (varsa), yabancı dil sınav sonuç belgelerini (varsa) hazır bulunduracaklardır.

8. Türk silâhlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay adaylarının seçimine ilişkin şekil ve esaslar ile celp usulleri hakkında yönetmelik gereği askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek sevk öncesi hazırlık işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlayan yükümlüler sınıflandırılacaktır. Seçim ve sınıflandırma sonuçları millî savunma bakanlığınca 22 temmuz 2014 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

9. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

a. Bir aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay aday adayları 25-31 temmuz 2014 tarihleri arasında, iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları 11-15 ağustos 2014 tarihleri arasında tertip edildikleri sınıf okullarına ,

b. Kısa dönem erbaş/er statüsüne ayrılanların birinci grubu 04-08 ağustos 2014, ikinci grubu ise 17-19 eylül 2014 tarihleri arası sevk edilecektir.

Yükümlüler;

(1) e-devlet kapısından eğitim merkezlerine sevk işlemini yapabileceklerdir.

(2) askerlik şubesi başkanlğına müracaat etmesi halinde eğitim merkezlerine sevk edilecektir.

c. E-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlüler iaşe bedeli ve taşıma ücretlerini sevk tarihine takip eden üç ila beş iş günü içerisinde nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt şubelerinden veya ptt kartı ile pttmatiklerden alabileceklerdir.

ç. 1111 sayılı askerlik kanununun 47'nci maddesi kapsamında sevkin son gününü kapsayan istirahat raporu bulunan tıp doktorları istirahat raporlarının bitimini takip eden tarihte sevk edilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edeceklerdir. İstirahat süresinin bitiminde askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bakaya tıp doktorlarından kendiliğinden askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edenler veya ele geçirilenler derhal sevk edilecektir.

10. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere e-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını almayan, e-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

11. 1076 sayılı yedek subay ve yedek askerî memurlar kanunu’nun ek-6’ncı maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.asal.msb.gov.tr. İnternet adresinin ana sayfasından, özet bilgiye ise trt teleteksten ulaşabilirler.

Saygıyla duyurulur.

Pazar - Perşembe

08:00 - 16:00

08:00 - 12:00
9.2.2016 Katar Milli Spor Günü
5.7.2016 7.7.2016 Ramazan Bayramı
12.9.2016 15.9.2016 Kurban Bayramı
18.12.2016 Katar Milli Günü