Covid-19 Salgını Kapsamında Alınacak Tedbirler - Askerlik İşlemleri

Doha Büyükelçiliği 24.03.2020

Silahaltına sevki yapılacak yükümlülere ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca(MSB) koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler aşağıda sunulmaktadır:

I) Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 21 gün ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin sevkleri, Nisan 2020 celp ve sevk döneminden itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Sevke ilişkin esaslar bilahare duyurulacaktır.

II) Bedelli askerlik hizmeti dışında silahaltına alınacak diğer yükümlülerin (yedek subay ve yedek astsubay adayları ile altı aylık askerlik hizmetinetabi erler) celp ve sevk faaliyetleri mevcut planlama çerçevesinde devam edecektir.

III) Askerlik şubesi başkanlıklarınca sevke tabi tutulacak yükümlülerden,

a) Sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenler, sevk tarihinden 15 gün önce yurtdışından döndüğünü beyan edenler/tespit edilenler "Sevkine Mani Hayati Öneme Haiz" bir hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla, aile hekimine/toplum sağlığı merkezine sevk edilecektir.

b) Yapılan muayeneleri sonucu COVID-19 teşhisi ile istirahat raporu alanların, karantinaya alınmasına karar verilenlerin, sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminden önce karantinaya alındığı tespit edilenlerin, tabi olduğu celp ve sevk dönemini takip eden sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk dönemine kadar sevkleri geri bırakılacaktır. Bu durumda bulunan yükümlülere sevk edilecekleri tarihe ilişkin 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde tebligat yapılacaktır.

c) (b) de belirtilen teşhis dışında istirahat raporu alanların askere sevkleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 23'üncü maddesi esaslarına göre yürütülecektir.

Saygıyla duyurulur.

Pazar - Perşembe

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00
9.2.2016 Katar Milli Spor Günü
5.7.2016 7.7.2016 Ramazan Bayramı
12.9.2016 15.9.2016 Kurban Bayramı
18.12.2016 Katar Milli Günü