Türkiye Cumhuriyeti

Doha Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Katar Sürücü Belgelerinin Türk Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi Hk. , 11.10.2012

Malumları olduğu üzere, Katar’da yaşayan vatandaşlarımız Türk sürücü belgelerini Katar’daki ilgili makamlara ibraz etmeleri halinde Katar sürücü belgesi alabilir duruma gelmişlerdir.

Ancak, Katar’da alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi sırasında, ilgili makamlarımızca tarafından belgenin geçerliliği her defasında Katar makamlarından Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla sorgulanmakta ve bu amaçla yapılan yazışmaların yanıtının alınabilmesi aylarca sürebilmekteydi.

Bu kere, girişimlerimiz sonucunda, Katar makamları tarafından verilen sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgelerine dönüştürülmesi sırasında sadece; aslının zayii edilmiş olması, üzerinde silinti, kazıntı, tahrifat vb. bulunması, sahteliğinden şüphe edilmesi durumlarında Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla ilgili Katar makamlarından sorgulanması uygulamasına geçilmiştir.

Saygıyla duyurulur.