Türkiye Cumhuriyeti

Doha Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 08.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile
gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir. Bahsekonu tebliğ metnine aşağıda yer verilen bağlantıdan ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422.htm