Türkiye Cumhuriyeti

Doha Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Online Vize Başvuru Sistemine Geçiş , 31.12.2015

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesiyle, 05 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-vize dışındaki tüm vize başvurularının online vize başvuru sistemi üzerinden yapılması ve randevu sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

Anılan tarihten itibaren tüm vize başvurularının www.visa.gov.tr adresi üzerinden yapılması zorunludur. Ayrıca, vize başvurusunda bulunan tüm yabancılardan ülkemizde geçirecekleri süre boyunca geçerli sağlık sigortası talep edilecektir.

Online vize başvurusuna müteakiben alınacak randevu ile başvuru sahipleri başvuru evraklarının aslı ile birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine geleceklerdir. Vize ücreti Konsolosluk Şubesi yetkililerince alınacak olup, sözkonusu ücret nakit olarak tahsis edilecektir. Vize başvurularını online olarak yapmayan ve randevu almayan başvuru sahiplerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.