Türkiye Cumhuriyeti

Doha Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Hizmet belgesi işlemleri, 24.02.2016

Katar’da hizmet süresi bulunan vatandaşlarımız, yurtdışı hizmet borçlanma işlemini yapabilmek için, Katar’da çalıştıkları iş yerlerinden alınan hizmet sürelerini gösterir belgeleri ve içinde Katar çalışma/oturma vizesi bulunan pasaportlarıyla, "Hizmet Belgesi" düzenlenmesine gerek duyulmadan doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilmektedirler.

Bu kapsamda, yurtdışı hizmet borçlanması için öncelikle Katar’da çalıştığınız firmadan görevinizi, maaşınızı, çalışma tarihlerini, kimlik bilgilerinizi içeren, şirketin yetkilisinin imzaladığı, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış yazının Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine onaylatılması gerekmektedir. Bu belgenin onaylı Türkçe tercümesi, Katar’da oturma ve çalışma vizelerinizin onaylı Türkçe tercümesi ve pasaportunuzun aslı ile birlikte yurtdışı hizmet borçlanması işlemini yapacağınız ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmanız yeterli olacaktır.

Talep halinde Büyükelçiliğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce de hizmet belgesi düzenlenebilmektedir. Bu durumda, TC kimlik numaranız ve sigorta numaranızı içeren dilekçeniz, Katar’da çalıştığınız firmadan alacağınız görev, maaş, çalışma tarihleri ve kimlik bilgilerinizi içeren yazı, pasaport asılları ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopilerini sunarak başvurmanız gerekmektedir.